top of page
abstract-business-background-with-blue-world-d-image-elements-this-image-furnished-by-nasa

Obvestilo o videonadzoru

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH PODJETJA Salviol svetovanje d.o.o.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor:
 

Salviol svetovanje d.o.o.

Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Matična številka: 3612228000, davčna številka: SI 78863678

Kontaktni telefon: +386 1 620 08 60, e-naslov: info@salviol.com

Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Maša Trček, mag. prav.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Jerca Bizjak, +386 1 620 08 60, e-naslov: info@salviol.com

Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja v prostorih družbe Salviol svetovanje d.o.o., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR ter zaradi zagotavljanja skladnosti in preprečevanja nepooblaščenega vstopa.

Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe v podjetju Salviol svetovanje d.o.o., skladno s sklepom o uvedbi videonadzora.

Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;

Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 30 dni.

Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

  • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,

  • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),

  • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,

  • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov: Salviol svetovanje d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana ali na e naslov: info@salviol.com.

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje:

  • osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora;

  • posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni, razen v primeru, ko pride do varnostnega incidenta in se posnetki uporabijo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v zvezi s takšnim dogodkom.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: Jerca Bizjak, +386 1 620 08 60, e-naslov: info@salviol.com

Neobičajne nadaljnje obdelave:

  • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;

  • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;

  • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);

  • posnetki videonadzornega sistema se hranijo največ 30 dni.

 

bottom of page